Szia!

Köszöntelek a blogon!

2012. március 12., hétfő

A bábák esküje


„Az igaz Isten, ki az Atya, a Fiú és Szentlélek teljes Szentháromság, egy bizony örök Isten engem úgy segéljen az igaz Hitben, hogy minek utánna Nagykálló Városa elöljárójától hivatottan volna, öregasszonyságra vagy Bábaságra, teljes tehetségem szerint igaz lelki ismerettel, hogy irigység, félelem, gyűlölség, atyafiság, barátság, ajándék vétel és várásféle Szegényeknek s boldognak elöljáróim parancsolatjokból személy válogatás nélkül igazán szolgálok. A vajúdó vagy gyermek szülő személyekhez mihelyen hivattatom; azonnal magam dolgainak félre tételekkel sietve el megyek, a szülést megelőző nyavalyáit szorongattatásait senkinek is nem nehezítem, sőt inkább ha tőlem lehet, rajta segítek és könnyebbítek valamint az Isten tudnom adta: és a betegnek nyavalyája kívánja. A Szülésnek órája pedig el jövén a Szülendő vagy vajúdó Személyek sem pedig a Születendő vagy Született magzat (ha ép és egészséges) általam meg ne nyomoruljon vagy meg ne romoljon, a betegekhez a bévett szokás szerint egy hétig mindennap kétszer kötelességem szerint elmegyek, minden némű bűvölést, bájolást, babonálást (mind némelyek Isten Törvénye ellen cselekszenek) félre teszek s nem is cselekszem.
Se a korcsomákon sem pedig egyébütt akárhol nem részegeskedem, hanem inkább Szentül, kegyesen, józanon, mértékletesen, mások meg botránkoztatások nélkül magamat viselni és élni kívánok. Nem különben kötelességemnek fogom tartani azt is: ha mikor nehézkes vagy viselős Szabad Személyeket akar asszonyokat akar leányokat észre veszek, azt minden időhallasztás nélkül Város Magisztrátusának megjelentem, ha pedig valamely nehézkes vagy viselős Személy a nála lévő magzanak vagy pedig Született gyermeknek el vesztésére tőlem gonosz tanácsot kérne vagy ha magamat is elvesztésére ingerelne, abban meg nem egyezek, s nem cselekszem, mely ha valamikor meg történnek azonnal Városi Hadnagyának és Tanácsának bé mondani kötelességemnek fogom esmérni és tartani.  Isten engem úgy segéljen.
Pótlás utólag: „Ezeken kívül Bába társammal nem veszekszem, az sem egynél sem másnál nem gyalázom, nem betsteleníteni, vele edgyütt is tehetségem szerint edgy akarattal híven szolgálok a vajúdó asszony mellett.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.